นักวิชาการแนะรัฐบาล เน้นนโยบายพัฒนาเด็กมากกว่าคำขวัญ

วันที่ 13 ม.ค. 2561 เวลา 20:08 น.

Views

นักวิชาการ แนะรัฐบาลหนุนการมีส่วนร่วมและให้สิทธิเด็กมากกว่าให้ความสำคัญกับคำขวัญ วันเด็กแห่งชาติ

นายสมพงษ์ จิตระดับ ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการและเครือข่ายวิชาการด้านเด็กเยาวชน และครอบครัว กล่าวว่า กิจกรรมงานวันเด็กของประเทศไทย ส่วนใหญ่จะเน้นกิจกรรมการละเล่น ที่แต่ละหน่วยงานจัดขึ้น และการให้คำขวัญจากรัฐบาลในแต่ละปี จะมีข้อความที่เป็นลักษณะนามธรรม ที่จะเน้นเรื่องการเรียนหนังสือการมีระเบียบวินัย การมีคุณธรรม เป็นเด็กดี และเด็กเก่ง ซึ่งเป็นความปรารถนาดีที่มอบให้แก่เด็ก ๆ แต่หากขาดการสนับสนุนให้เกิดการทำตามอย่างแท้จริง เด็กก็จะลืมไปในที่สุด ขณะเดียวกันที่ผ่านมา ขาดการให้สิทธิ การมีส่วนร่วม และการให้โอกาสอย่างเท่าเทียม ซึ่งแตกต่างจากประเทศอื่น ๆ ที่มีการจัดทำนโยบายด้านเด็กชัดเจนเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม และรับฟังเสียงของเด็ก ๆ

ดังนั้น จึงเสนอปฏิรูปงานวันเด็กใหม่ ให้เกิดนโยบายที่พัฒนาเด็ก ช่วยทำให้เด็กมีบทบาทในสังคมมากขึ้น ด้วยการขอให้รัฐบาลสำรวจความต้องการเด็กทั่วประเทศ ว่ามีเรื่องใดบ้างที่มีผลกระทบกับเด็ก เปิดโอกาสพูดคุยแสดงความคิดเห็นอย่างมีส่วนร่วม และไม่มองว่าการแสดงความคิดเห็นนั้นเป็นข้อเรียกร้อง

Tag : แนะรัฐบาลเน้นนโยบายพัฒนาเด็กมากกว่าคำขวัญ นโยบายพัฒนาเด็ก คำขวัญวันเด็ก พัฒนาเด็ก