รายงานพิเศษ : พัฒนาการเด็กไทย ยุค 4.0

วันที่ 13 ม.ค. 2561 เวลา 20:09 น.

Views

ผู้ปกครองจะมีวิธีเลี้ยงดูบุตรหลานอย่างไร ให้รู้เท่าทันในยุค 4.0 ติดตามจากรายงาน คุณอุษา หงษ์ขาว

นี่เป็นเพียงหนึ่งในพัฒนาการทางภาษาอย่างคล่องแคล่วของ "น้องจิน" วัย 5 ปี ไอดอลตัวน้อย ที่มีผู้ติดตามชื่นชมในความสามารถและความน่ารัก เกือบ 2 ล้านคน ผ่านแฟนเพจ "Little Monster"

นางนิรัตน์ชญา การุณวงศ์วัฒน์ คุณแม่ของน้องจิน เล่าว่า จะเน้นให้ลูกเรียนรู้จากสิ่งรอบตัว หรือสิ่งที่ชอบเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จากทีละคำจนถึงการเรียงประโยค โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ จะใช้สื่อออนไลน์และเทคโนโลยีต่าง ๆ มาผสม ช่วยในการเรียนรู้ โดยที่พ่อแม่จะคอยดูแลอย่างใกล้ชิด  

หนึ่งในครอบครัวตัวอย่าง ครอบครัวนี้ ไม่เพียงให้ความสำคัญด้าน "ไอคิว" ยังเน้น ด้าน "อีคิว" ที่พ่อแม่จะทำเป็นแบบอย่าง พร้อมอธิบายเหตุและผล

ด้าน ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก และครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ระบุว่า ในยุค 4.0 ที่มีเทคโนโลยีมากมาย โดยเฉพาะสมาร์ทโฟน และคอมพิวเตอร์ เด็กจะเรียนรู้ผ่านโลกออนไลน์ด้วยตนเอง จนเก่ง และฉลาดมากขึ้น หรือ เรียกว่าเจนเนอร์เรชัน "อัลฟา" ยิ่งเด็กมีความสามารถหลายภาษา จะซึมซับความรู้ได้จากหลายแหล่ง และสร้างการเรียนรู้ได้ด้วตนเอง

แต่การเรียนรู้เทคโนโลยี ที่หากรู้ไม่เท่าทัน ย่อมส่งผลเสีย เช่น ขาดปฏิสัมพันธ์ และความอดทนน้อยลง ดังนั้นในยุค 4.0 ที่มีวิวัฒนาการก้าวไกล พ่อแม่ผู้ปกครอง จำเป็นต้องปรับตัว เป็นผู้ฟัง รู้ปัญหา เปิดกว้างในการแสดงความคิดเห็น และทำเป็นแบบอย่างเพื่อเป็นการปูพื้นฐานที่ดี ทั้งด้านสติปัญหาและอารมณ์

ทีมข่าวสังคมรายงาน

Tag : เกาะติดข่าวดัง พัฒนาการเด็ก เด็กยุค 4 พัฒนาการเด็กไทย