ธนาคารออมสินพร้อมดูแลผู้เสียหายถูกสวมรอยเปิดบัญชี

วันที่ 14 ม.ค. 2561 เวลา 05:03 น.

Views

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสินเป็นหนึ่งในสถาบันการเงินที่ถูกแก๊งมิจฉาชีพสวมรอย ปลอมตัวเหมือนบุคคลในบัตรประชาชนมาเปิดบัญชีเงินฝาก ซึ่งธนาคารได้ตรวจสอบทันทีที่ทราบข่าว และอายัดบัญชีไว้ พร้อมกับตรวจสอบรายการฝาก-ถอนเงิน เพื่อเป็นข้อมูลแก่ตำรวจ

ทั้งนี้ ธนาคารออมสินมีระเบียบวิธีปฏิบัติในการเปิดบัญชีเงินฝาก และการยืนยันตัวตนของผู้มาเปิดบัญชี ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน และกฎเกณฑ์ของทางราชการ โดยลูกค้าต้องแสดงตนด้วยข้อมูลและหลักฐาน ได้แก่ บัตรประชาชน ซึ่งได้ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐาน ผ่านเครื่องอ่านบัตร Smart Card Reader และตรวจสอบตัวตนของลูกค้ากับบัตรประชาชน จากนั้นตรวจสอบข้อมูลลูกค้าบนใบคำขอเปิดบัญชี ว่าตรงกับข้อมูลบนหน้าบัตรประชาชน จึงเปิดบัญชีให้

โดยเครื่องอ่านบัตรได้แสดงข้อมูลตามที่ปรากฏบนหน้าบัตรประชาชนเท่านั้น ไม่มีข้อมูลยกเลิกหรือแจ้งอายัดบัตรประชาชนแต่อย่างใด นับเป็นการเข้าถึงข้อมูลที่จำกัด ซึ่งเชื่อว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จะเกิดความร่วมมือระหว่างสถาบันการเงิน กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สถาบันการเงินสามารถเข้าถึงข้อมูลบุคคลได้มากขึ้น เช่น ฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบันที่สุด หรือข้อมูลการอายัด ยกเลิกบัตร

ทั้งนี้ ธนาคารจะให้ความร่วมมือสอบสวนหาผู้กระทำผิด และหาข้อสรุปที่เหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อเยียวยาให้แก่ผู้เสียหายต่อไป

Tag : สนามข่าว 7 สี