เดินหน้าประเทศไทย : ยุทธศาสตร์ปราบปรามยาเสพติด

วันที่ 14 ม.ค. 2561 เวลา 19:02 น.

Views

เดินหน้าประเทศไทย : ยุทธศาสตร์ปราบปรามยาเสพติด

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561
พิธีกร : อภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์
แขกรับเชิญ : ศิรินทร์ สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส.

Tag : เดินหน้าประเทศไทย เดินหน้าประเทศไทย 14 มค 61 อภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์ ยุทธศาสตร์ปราบปรามยาเสพติด ศิรินทร์ สิทธิชัย เลขาธิการ ปปส