พาณิชย์ชี้ ตลาดข้าวไทยต้องเร่งพัฒนาคุณภาพ-ควบคุมปริมาณการผลิต

วันที่ 14 ม.ค. 2561 เวลา 20:05 น.

Views

กระทรวงพาณิชย์ ชี้ตลาดข้าวไทย ต้องเร่งพัฒนาคุณภาพ และควบคุมปริมาณการผลิต เพื่อรักษาตลาดในระยะยาว

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการเปิดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "อนาคตข้าวไทยเพื่อความยั่งยืน" ว่า สถานการณ์ราคาข้าวของไทยในปีนี้อยู่ในเกณฑ์ดี อาทิ ข้าวหอมมะลิ ราคาขยับขึ้นไปแตะที่ 15,000-16,000 บาทต่อตัน ส่วนข้าวขาว อยู่ที่ประมาณ 8,000 บาทต่อตันถือว่า สถานการณ์ราคาเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ส่งผลให้ภาครัฐสามารถขับเคลื่อนนโยบายด้านราคาได้ แต่ยังคงต้องเร่งวางรากฐานการผลิตข้าวไทย ให้เน้นไปที่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน คำนึงถึงปริมาณการผลิต เพื่อรักษาตลาดในระยะยาว

ส่วนปัญหาค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง มองว่ายังเป็นไปตามกลไกของตลาดโลก ซึ่งสำคัญที่สุดคือผู้ประกอบการต้องปรับตัว พัฒนาคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดแบบยั่งยืน

ส่วนการจัดสัมมนาในวันนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลและกลไกข้าวไทยแบบครบวงจร เพื่อทำให้ข้าวไทยมีความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกมากยิ่งขึ้น ซึ่งหลังจากการสัมมนาจะนำข้อสรุปที่ได้ เข้าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและการบริหารจัดการข้าว หรือ นบข.ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้

ด้านร้อยตำรวจโท เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า เงินบาทที่แข็งค่าขึ้น ส่งผลกระทบกับราคาส่งออกข้าวไทย ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้ไทยเสียเปรียบคู่แข่ง และแม้ว่าพืชไร่ จะเป็นรายรับของประเทศเพียง 20% แต่ก็กระทบกับเกษตรกร ซึ่งเป็นฐานรากของไทยจำนวนมาก ภาครัฐจึงควรเข้ามาดูแลอย่างเร่งด่วน

Tag : ตลาดข้าวไทย ข้าวไทย คุณภาพข้าวไทย ส่งออกข้าวไทย