กระทรวงพาณิชย์ จ่อเสนอรายการสินค้าควบคุมใหม่

วันที่ 14 ม.ค. 2561 เวลา 20:04 น.

Views

กระทรวงพาณิชย์ เตรียมนำเสนอรายการสินค้าควบคุมปี 2561 ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี สัปดาห์นี้

นายสนธิรัตน์ สินธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ สั่งกำชับทุกหน่วยงาน ห้ามเปิดเผยข้อมูลรายการสินค้าควบคุมใหม่ ปี 2561 ที่จะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ในวันที่ 16 มกราคมนี้ จนกว่าจะได้รับความเห็นชอบจาก ครม.เนื่องจากเกรงว่า จะส่งผลกระทบด้านจิตวิทยาในเรื่องสต๊อกและราคาจำหน่าย โดยรายการสินค้าที่ถูกขึ้นเป็นบัญชีควบคุม จะต้องออกมาตรการดูแลรายการสินค้าแต่ละรายการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น ผู้ผลิตต้องแจ้งการเคลื่อนย้ายสินค้าทุกครั้ง และแจ้งรายละเอียดของปริมาณสต๊อก,รวมทั้งแจ้งการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าให้กระทรวงพาณิชย์รับทราบ ซึ่งหากมีสินค้ารายการใดบิดเบือนราคา หรือฉวยโอกาสทั้งในแง่ปริมาณหรือราคา รวมทั้งไม่ปิดป้ายแสดงราคาถือว่า จะมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการปี 2542 โทษปรับไม่เกิน 140,000 บาท จำคุก 7 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนการโก่งราคาขายเกินจริงปรับครั้งละ 10,000 บาท

สำหรับการกำหนดรายการสินค้าควบคุมฯ ครั้งนี้ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เนื่องจากสินค้าที่จะถูกขึ้นบัญชีฯ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวัน, สินค้าที่เคยมีการทบทวนการควบคุมมาแล้ว รวมทั้งสินค้าที่ประชาชนร้องเรียนเป็นจำนวนมาก โดยการขึ้นบบัญชีสินค้าควบคุมฯ จะมีระยะเวลาควบคุมไม่น้อยกว่า 1 ปี จากนั้นจะมีการทบทวนอีกครั้งว่า จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่

Tag : พาณิชย์จ่อเสนอรายการสินค้าควบคุมใหม่ ราคาสินค้า ราคาสินค้าควบคุมใหม่ กระทรวงพาณิชย์