อนุกรรมการกลั่นกรองค่าแรงขั้นต่ำ เชื่อได้ข้อสรุป 17 ม.ค.นี้

วันที่ 14 ม.ค. 2561 เวลา 20:08 น.

Views

อนุกรรมการกลั่นกรองค่าจ้างขั้นต่ำ เชื่อมั่นว่า วันที่ 17 มกราคมนี้ จะได้ข้อสรุปเรื่องการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ อย่างแน่นอน และเสนอให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่ปีใหม่

นายชินโชติ แสงสังข์ ประธานสภาองค์การลูกจ้าง สภาแรงงานแห่งประเทศไทย ซึ่งร่วมอยู่ในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองค่าจ้าง ระบุว่า ได้นำเสนออัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ที่เหมาะสมตามสูตรการคำนวณ ที่อ้างอิงอัตราเงินเฟ้อ ค่าครองชีพความสมดุลของค่าจ้างขั้นต่ำ ที่จะให้นายจ้างและลูกจ้างอยู่ได้ อุปสงค์ และอุปทานของแรงงาน การจ้างงาน โดยได้ผ่านการตรวจสอบกับคณะกรรมการค่าจ้างในรายจังหวัดเรียบร้อยแล้ว จาก 77 จังหวัด อนุกรรมการพิจารณาให้ได้ขึ้นค่าจ้างเป็นส่วนใหญ่

และได้ข้อสรุปเป็นที่เรียบร้อย และส่งให้คณะกรรมการค่าจ้างชุดใหญ่ที่เป็นไตรภาคี คือประกอบไปด้วย นายจ้าง ลูกจ้าง และภาครัฐ ได้เคาะค่าจ้างขั้นต่ำอัตราใหม่ ที่จะพิจารณากันอีกรอบ ในวันที่ 17 มกราคมนี้ ซึ่งเชื่อมั่นว่า ขณะนี้ รอเพียงสัญญาณจากรัฐบาล ว่าจะคำนึงถึงชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ใช้แรงงานมากน้อยเพียงใด

จึงมีความเป็นไปได้ว่าในบางจังหวัด อาจจะได้ปรับขึ้นมากกว่า 15 บาทด้วย และในข้อเสนอของฝ่ายลูกจ้างยังขอให้ปรับค่าจ้างมีผลย้อนหลัง ไปตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ทั้งลูกจ้างรายวัน และรายเดือน สิ่งสำคัญ ที่เรียกร้องให้รัฐบาล มีกลไกการเข้าไปกำกับดูแล และตรวจสอบการฉวยโอกาส ขายสินค้าและบริการราคาแพง ตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ที่จะปรับเพิ่มขึ้นด้วย

Tag : อนุกรรมการกลั่นกรองค่าแรงขั้นต่ำ ค่าแรงขั้นต่ำ อนุกรรมการ สรุปค่าแรงขั้นต่ำ ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ