กสร.ปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำ 2% ต่อปี ช่วยผู้ใช้แรงงานปลดหนี้นอกระบบ

วันที่ 16 ม.ค. 2561 เวลา 05:03 น.

Views

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดเผยว่า คณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน มีมติเห็นชอบจัดทำโครงการเงินกู้เพื่อวิถีแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีตามศาสตร์พระราชา วงเงิน 50 ล้านบาท เปิดโอกาสให้สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ กู้ยืมเงินผ่านกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี และนำไปให้ลูกจ้าง พนักงานที่เป็นสมาชิกกู้ในอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปี เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีรายได้น้อยหรือรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 35,000 บาท เข้าถึงบริการของกองทุนและนำไปใช้ปลดหนี้สิน นอกระบบ หนี้บัตรเครดิต และนำไปต่อยอดสร้างรายได้ของตนเอง และครอบครัว
              
สำหรับโครงการนี้ ได้จัดสรรงบประมาณดำเนินการ 50 ล้านบาท ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์ที่สนใจสามารถยื่นคำขอกู้จากกองทุน พร้อมรายละเอียดโครงการและหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 กรกฎาคมนี้

Tag : ปล่อยกู้แรงงาน ดอกเบี้ยต่ำ