นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานวันครู ร่วมคารวะครูอาวุโสที่เคยสอน

วันที่ 16 ม.ค. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

รายงานสดจากทำเนียบรัฐบาล : ช่วงเช้านายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานวันครู ครั้งที่ 62 และร่วมคารวะครูอาวุโสที่เคยสอนตอนศึกษาในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า บรรยากาศการประชุมคณะรัฐมนตรี

Tag : วันครู วันครู 2561