เดินหน้าประเทศไทย : มติคณะรัฐมนตรี ฉบับประชาชน 16 ม.ค.61

วันที่ 16 ม.ค. 2561 เวลา 18:12 น.

Views

เดินหน้าประเทศไทย : มติคณะรัฐมนตรี ฉบับประชาชน 16 ม.ค.61

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561
พิธีกร : รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร, ศตกมล วรกุล

Tag : เดินหน้าประเทศไทย เดินหน้าประเทศไทย 16 มค 61 รศ ดร จักษ์ พันธ์ชูเพชร ศตกมล วรกุล