วันกองทัพไทย รำลึกพระนเรศวรกระทำยุทธหัตถี

วันที่ 18 ม.ค. 2561 เวลา 10:29 น.

Views

พลเอกธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด นำผู้บัญชาการเหล่าทัพ ถวายราชสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่5 บวงสรวงพระบรมรูปพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นมหาราช 9 พระองค์ พร้อมวางพวงมาลาสักการะดวงพระวิญญาณพระบูรพกษัตริย์และดวงวิญญาณนักรับไทย และบำเพ็ญกุศล เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วีรกษัตริย์ไทย และบูรพกษัตริย์ไทยทุกพระองค์ตลอดจน เหล่าบรรพชนของไทย ที่สร้างวีรกรรมอันกล้าหาญสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกป้องรักษาพื้นแผ่นดินไทยไว้เป็นมรดกตกทอดมาจนถึงทุกวันนี้ เนื่องในวันกองทัพไทย 18 มกราคม 2561

/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2018/01/18/55626557f6-9b9b-4f5a-9218-71a414dd3afd.jpg

กองทัพถือเอาวันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยเหนือพระมหาอุปราชา ซึ่งตรงกับวันจันทร์ เดือน 2 แรม 2 ค่ำ จุลศักราช 954 หรือ พุทธศักราช 2135  ผ่านมาแล้ว 426 ปี เป็น "วันกองทัพไทย" เรียกกันอีกอย่างว่า "วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" หรือ "วันยุทธหัตถี"
/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2018/01/18/2267cfce29-e87b-4fcf-b539-73aecd09767d.jpg

/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2018/01/18/554431d345-cde3-42a5-8ba5-1f89be492169.jpg
 
กองทัพไทย มีภารกิจในการป้องกันประเทศ  จัดทำแผนรับสถานการณ์จากภัยคุกคามทุกด้าน จัดเตรียมกำลังรบพร้อมปฏิบัติการตามแผนยามปกติและยาม สงคราม รวมทั้งแก้ปัญหาผู้อพยพและผู้ที่หลบหนีเข้าเมือง การรักษาความมั่นคงภายใน พิทักษ์และเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดน การรักษาผลประโยชน์ของชาติ ทางบกและทางทะเล ป้องกันการตัดไม้ทำลายป่า ช่วยแหลือผู้ประสบภัย และบรรเทาสาธารณภัย พร้อม ร่วมพัฒนาประเทศ

/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2018/01/18/55b187d4a1-dc31-4022-8e11-6b411a4db007.jpg

/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2018/01/18/223c3a57dc-4505-45e0-bce1-04912ae66f69.jpg

Tag : วันกองทัพไทย