กองทัพไทยจัดพิธีรำลึกฯ เนื่องในวันกองทัพไทย 18 มกราคม

วันที่ 18 ม.ค. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

พลเอกธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด นำผู้บัญชาการเหล่าทัพ ถวายราชสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 บวงสรวงพระบรมรูปพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นมหาราช 9 พระองค์ พร้อมวางพวงมาลาสักการะดวงพระวิญญาณพระบูรพกษัตริย์และดวงวิญญาณนักรบไทย และบำเพ็ญกุศล เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช วีรกษัตริย์ไทย และบูรพกษัตริย์ไทยทุกพระองค์ ตลอดจนเหล่าบรรพชนของไทยที่สร้างวีรกรรมอันกล้าหาญสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกป้องรักษาผืนแผ่นดินไทยไว้เป็นมรดกตกทอดมาจนถึงทุกวันนี้ 

วันกองทัพไทย ถือเอาวันที่ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยเหนือพระมหาอุปราชา ซึ่งตรงกับวันจันทร์ เดือน 2 แรม 2 ค่ำ จุลศักราช 954 หรือพุทธศักราช 2135 เป็นวันกองทัพไทย เรียกอีกอย่างว่า "วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" หรือ "วันยุทธหัตถี"

โดยกองทัพไทย มีภารกิจในการป้องกันประเทศ เตรียมพร้อมกำลังรบรับสถานการณ์จากภัยคุกคามทุกด้าน ปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดน การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางบกและทางทะเล ป้องกันการตัดไม้ทำลายป่า ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมร่วมพัฒนาประเทศด้วย

Tag : วันกองทัพไทย