มือกฎหมาย ประสานเสียง ขยายเวลาบังคับใช้กฎหมายได้

วันที่ 18 ม.ค. 2561 เวลา 15:47 น.

Views

นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวถึงกระแสข่าวที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส.  เตรียมขยายเวลาการบังคับใช้ร่างกฎหมายดังกล่าวออกไป 90 วัน  หลังจากประกาศในราชกิจจานุเษกษาแล้ว ว่า ตามปกติการยืดเวลาการบังคับใช้กฎหมาย สามารถทำได้ แม้จะประกาศในราชกิจจานุเษกษาแล้ว  ที่ผ่านมากฎหมายหลายฉบับก็มีการกำหนดเช่นนั้น  เนื่องจากสภาเห็นว่าหากบังคับใช้ทันทีอาจมีผลกระทบ จึงสามารถขยับเวลาการบังคับใช้ออกไปได้ 6 เดือน บางฉบับขยายเวลาการบังคับใช้ 1 ปี หรือบางฉบับไม่มีกรอบเวลา  แต่ในการขยายเวลาการบังคับใช้ออกไปนั้น  ต้องมีเหตุผลและสามารถอธิบายให้สังคมได้ สำหรับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส. จะมีการขยายเวลาหรือไม่ ขณะนี้ยังไม่ทราบ จึงไม่อยากแสดงความคิดเห็นกับเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น และที่สำคัญต้องรอฟังเหตุผลของกรรมาธิการฯ ก่อน

ขณะที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย ระบุว่า กรณีที่คณะกรรมมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เสนอกำหนดเวลาการมีผลบังคับใช้ กฎหมายดังกล่าวหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา 90 วัน สามารถทำได้ เพราะรัฐธรรมนูญไม่ได้บังคับไว้  มีเพียงการกำหนดให้มีการเลือกตั้งภายใน 150 วัน หลังกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งมีผลบังคับใช้

ส่วนการเลื่อนวันมีผลบังคับใช้จะกระทบต่อ โรดแมปการเลือกตั้งหรือไม่นั้น นายวิษณุ ระบุว่า หากกรรมาธิการมีเหตุผลที่น่าเชื่อถือ ก็เป็นเรื่องที่ไม่น่ากังวลใดใด โดยเรื่องดังกล่าวนี้ทางกรรมาธิการ ไม่จำเป็นต้องหารือกับรัฐบาลในฐานะผู้กำหนดการเลือกตั้ง แต่ก็สามารถทำได้ หรือหากต้องการหารือก็สามารถทำได้เช่นกัน

Tag : มีชัย วิษณุ ขยายเวลาบังคับใช้กฏหมาย พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร