จังหวัดตากเร่งทำแนวกันไฟ ป้องกันไฟป่าต่อเนื่อง

วันที่ 19 ม.ค. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำการสื่อสารสร้างความเข้าใจผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อปัญหาหมอกควันไฟป่า โดยมีกลุ่มผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนจังหวัดตากร่วมประชุม ซึ่งขณะนี้หลายอำเภอในจังหวัดตาก เริ่มรณรงค์ห้ามชาวบ้านเผาป่าและร่วมกันออกทำแนวกันไฟบริเวณใกล้หมู่บ้านและโรงเรียน ก่อนเข้าสู่มาตรการห้ามเผา เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ถึงวันที่ 10 เมษายนนี้ รวมระยะเวลา 60 วัน
              
โดยเฉพาะที่วนอุทยานไม้กลายเป็นหิน อำเภอบ้านตาก เจ้าหน้าที่ร่วมกับชาวบ้าน ทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่าในพื้นที่ ระยะทางรัศมีประมาณ 5 กิโลเมตรพร้อมชิงเผาก่อนเพื่อลดเชื้อเพลิง ซึ่งปีที่ผ่านมาการทำแนวกันไฟสามารถป้องกันไฟป่าลุกลามเข้าในเขตวนอุทยานได้
              
ซึ่งหลังจากจังหวัดตาก เริ่มประกาศมาตรการห้ามเผาออกไป ทำให้ขณะนี้เกษตรกรชิงเผาซากวัชพืชก่อนแล้ว เพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูก
              
ล่าสุดในโซเชียลมีเดีย มีการแชร์ภาพไฟกำลังลุกไหม้ในพื้นที่ 2 ข้างทางถนนสายแม่สอด-แม่ระมาด จังหวัดตาก ระยะทาง 500 เมตร โดยคาดว่า เป็นการเผาตอซังข้าวโพดหรือไร่อ้อย จนทำให้มีควันปกคลุมไปทั่วบริเวณ