คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจเงินอุดหนุนกีฬา จ.สมุทรปราการ

วันที่ 19 ม.ค. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

คำให้สัมภาษณ์ของนายสังเวียน บุญโต รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ (กกท.) วันที่ 1 สิงหาคมปีที่แล้ว ยอมรับกับคอลัมน์หมายเลข 7 และนายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่า สตง. (สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) ขณะนั้น ระหว่างการตรวจสอบโครงการนี้ตามข้อมูลร้องเรียนว่าไม่ทราบเรื่องเงินอุดหนุนที่ผู้อำนวยการ การกีฬาแห่งประเทศไทยสมุทรปราการ ได้รับจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ปี 2558 และ 2559 รวมกว่า 223 ล้านบาท เพื่อจัดฝึกอบรม 3 กิจกรรม รวมทั้งก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาที่เคหะเมืองใหม่บางพลี และที่ตำบลบางปลาจุดที่เราตรวจสอบ ทั้งที่ต้องแจ้งให้การกีฬาแห่งประเทศไทยรับทราบตามกฎหมาย

การตรวจสอบตอนนั้น มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการร่วมด้วย ขณะที่ผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทย สมุทรปราการ ไม่อยู่ลาป่วย การตรวจพบเอกสารว่าจ่ายค่าจ้างครบแล้ว แต่เหตุใดงานก่อสร้างยังไม่เสร็จ น่าสังเกตว่าผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทยสมุทรปราการ มีอำนาจเบิกจ่ายเงินอุดหนุนนี้เพียงคนเดียว ทั้งที่ข้อปฏิบัติของการกีฬาแห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด สามารถอนุมัติเบิกจ่ายงบได้ครั้งละไม่เกิน 20,000 บาท

สำหรับงานก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาเฉพาะที่ตำบลบางปลา ตรวจพบว่าสระว่ายน้ำและสนามเทนนิส 2 คอร์ท ก่อสร้างยังไม่เสร็จและทำผิดแบบ เจ้าหน้าที่ กกท. บอกว่า เบิกค่าจ้าง 90 ล้านบาทไปครบแล้ว

ส่วนโรงยิมอเนกประสงค์ พบว่า นางชัญญาภัค สดุดี ผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทยสมุทรปราการ ใช้วิธีพิเศษทำสัญญาจ้างเอกชนวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ค่าจ้าง 69 ล้าน 70,000 บาท กำหนดส่งมอบงานวันที่ 29 กันยายนปีที่แล้ว

การตรวจสอบยังพบว่า ด้านหลังสำนักงาน การกีฬาแห่งประเทศไทยสมุทรปราการ ต่อเติมเป็นห้องพักของผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทยสมุทรปราการด้วย

อย่างไรก็ตาม นายพูลทวี ศิวะพิรุฬห์เทพ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ย้ำว่าหากโครงการนี้ดำเนินการไม่สำเร็จตามที่ขอรับเงินอุดหนุน จะส่งหนังสือเรียกเงินคืนจากผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทยสมุทรปราการ

ล่าสุด วันที่ 15 มกราคมที่ผ่านมา คอลัมน์หมายเลข 7 ได้รับข้อมูลจากผู้อำนวยการ กกท.สมุทรปราการคนใหม่ว่า สนามกีฬาที่ตำบลบางปลายังก่อสร้างไม่เสร็จมีสภาพเหมือนกับปีที่แล้ว โดยผู้รับเหมาไม่เข้ามาทำงานและแจ้งความดำเนินคดีกับ กกท. ระบุไม่จ่ายค่าจ้างก่อสร้างสนามกีฬาส่วนที่เหลือ

ส่วนการตั้งคณะกรรมการสอบสวน อดีตผู้อำนวยการ กกท.สมุทรปราการ ซึ่งถูกย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่ กกท.นนทบุรี กรณีรับและใช้จ่ายเงินอุดหนุนทำผิดระเบียบราชการ มีรายงานจาก กกท. ว่าการสอบสวนใกล้สรุปผลแล้ว

ขณะที่อดีตผู้ว่า สตง.ระบุว่า นอกจากดำเนินการทางวินัยแล้ว ต้องดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญาด้วย และส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ช่วยขยายผล

คอลัมน์หมายเลข 7 จะติดตามบทสรุปผลการสอบสวนครั้งนี้ และติดตามว่า อบจ.สมุทรปราการจะเรียกคืนเงินโครงการนี้ หรือไม่

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7