เตรียมจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดรอบ 2 ในวันที่ 22-23 ม.ค.

วันที่ 19 ม.ค. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้แก่ผู้มีสิทธิ์โดยตรง โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้ส่งข้อมูลผู้มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินในแต่ละเดือนให้กับกรมบัญชีกลาง ซึ่งกรมบัญชีกลางได้โอนจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือนมกราคมนี้ รอบที่ 1 ให้แก่ผู้มีสิทธิ์แล้ว เกือบ 187,000 ราย เป็นเงินกว่า 134.6 ล้านบาท เมื่อวันที่ 9-10 มกราคมที่ผ่านมา

โดยได้ชะลอการจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ์บางกลุ่ม เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามเงื่อนไขที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนกำหนดไว้ในปี 2561 ดังนั้นจะมีการเพิ่มรอบการจ่ายเงินประจำเดือนมกราคม เป็นรอบที่ 2 ในวันที่ 22-23 มกราคมนี้ แก่ผู้มีสิทธิ์กว่า 220,000 ราย เป็นเงินกว่า 164 ล้านบาท

ส่วนในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 จะจ่ายเงินให้วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์นี้ และตั้งแต่เดือนมีนาคมนี้เป็นต้นไป จะจ่ายเงินภายในวันที่ 10 ของทุกเดือนตามเดิม โดยเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด จะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของเด็ก และบรรเทาความเดือดร้อนด้านค่าใช้จ่ายได้ในระดับหนึ่ง

Tag : เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดรอบ 2 เงินอุดหนุนเด็กแรก