สารคดีเนื่องในวันกองทัพบก ตอน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันที่ 19 ม.ค. 2561 เวลา 20:50 น.

Views

สารคดี เนื่องในวันกองทัพบก วันนี้ จะนำคุณผู้ชมไปติดตามภารกิจของทหาร ในการประสานงานดำเนินตาม "โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ" ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมอาชีพ และปฏิบัติงานความมั่นคง

Tag : สารคดีเนื่องในวันกองทัพบก สารคดี วันกองทัพบก โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ