เหยี่ยวข่าว 7 สี : แผนรับมือไฟป่าห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี

วันที่ 21 ม.ค. 2561 เวลา 05:03 น.

Views

เจ้าหน้าที่เร่งทำแนวป้องกันไฟป่าในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี หลังปีที่ผ่านมาได้รับผลกระทบ กว่า 3,700 ไร่

เหยี่ยวข่าว 7 สี ลงพื้นที่ดูความพร้อมแผนปฏิบัติการรับมือไฟป่าหนึ่งในพื้นที่เฝ้าระวัง และถือว่ามีความสำคัญอันดับต้นๆ ของประเทศ ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่ากินเนื้อที่กว่า 1,700,000 ไร่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี  

ปี 2560 ที่ผ่านมา มีพื้นที่ถูกไฟป่ากว่า 3,700 ไร่ ปีนี้  เจ้าหน้าที่จึงเตรียมพร้อมแผนรับมือตั้งแต่เนิ่นๆ

เจ้าหน้าที่กองอำนวยการควบคุมไฟป่าห้วยขาแข้ง เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฯ  ลูกเสือจิตอาสา ช่วยกันเร่งมือทำแนวกันไฟ ตามจุดเสี่ยงต่างๆ ยาวตลอดแนวรอยต่อ ผืนป่าห้วยขาแข้ง และชุมชน โดยเฉพาะพื้นที่ทำการเกษตรที่เริ่มมีการเผาตอซังข้าว เตรียมพร้อมฤดูการเกษตรรอบใหม่

อีกภารกิจที่ต้องทำควบคู่กัน คือ การลาดตระเวนสำรวจ ของเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ทั้งในจุดที่เสี่ยงเกิดไฟป่า จุดที่มีการลักลอบตัดไม้ และล่าสัตว์ด้วย

นับเป็นภารกิจหนัก ด้วยข้อจำกัดทั้งบุคลากรและพื้นที่รับผิดชอบที่มีมาก การสร้างเครือข่าย และทำความเข้าใจ ถือว่ามีความจำเป็น โดยเฉพาะการถ่ายทอดผ่านเยาวชน หรือลูกๆ หลานๆ ของคนในพื้นที่

ผลพวงไฟป่า ยังส่งผลต่อสัตว์น้อยใหญ่ แต่ละปีมีสัตว์ถูกไฟคลอกตาย สัตว์จำนวนหนึ่งที่รอดจากไฟป่า เจ้าหน้าที่จะนำมาพักฟื้น ไว้ที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้งแห่งนี้ ในจำนวนนี้ มีสัตว์ใหญ่ อย่างหมีควายคู่นี้อยู่ด้วย พวกมันเคยรอดจากไฟป่าเมื่อ 10 ปีที่แล้ว

สถิติหรือสาเหตุไฟป่าที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ เกิดจากน้ำมือมนุษย์...นอกเหนือจากภัยธรรมชาติที่เราไม่สามารถควบคุมได้ แต่ลดหรือ ชะลอได้ ด้วยมือของทุกฝ่าย หยุดเผา หยุดไฟป่า

FB : Jessada upani
IG : Jessadaupani

Tag : สนามข่าว 7 สี เหยี่ยวข่าว 7 สี