สนช.อ้างคำสั่ง คสช. ขยับโรดแมปเลือกตั้ง 90 วัน

วันที่ 22 ม.ค. 2561 เวลา 14:17 น.

Views

นายทวีศักดิ์ สูทกวาทิน โฆษกกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แถลงถึงการขยายเวลา การบังคับใช้กฎหมาย ให้มีผลหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 90 วัน เพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่ง คสช.ที่ 53/2560 ที่กำหนดระยะเวลาให้พรรคการเมืองทำธุรกรรมทางการเมืองได้ในเดือนช่วงเดือน มีนาคมและเมษายน 2561 ดังนั้น การขยายเวลาจะช่วยให้ไม่เป็นอุปสรรคต่อพรรคการเมือง ในการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้ง

อย่างไรก็ตาม นายทวีศักดิ์ ไม่ขอตอบเรื่องการขยายเวลาบังคับใช้กฎหมาย จะกระทบต่อโรดแมปการเลือกตั้งหรือไม่ เพราะเกินอำนาจหน้าที่ และแม้จะมีการหารือเรื่องนี้ในที่ประชุม แต่ยืนยันได้ว่า พิจารณาโดยไม่มีใบสั่งจาก คสช. และคิดแทนฝ่ายการเมืองไปเอง

ส่วนเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่า การมีมติดังกล่าว เพื่อแลกกับตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาในอนาคตนั้น ก็เป็นสิ่งที่วิจารณ์ได้ แต่ส่วนตัวตอบไม่ได้ ส่วนเรื่องนี้จะกระทบต่อความน่าเชื่อถือของนายกฯและประเทศหรือไม่ต้องให้ คสช.ตอบ เรื่องคำสั่ง คสช. ที่ขยายออกไป ทำ กรรมาธิการต้องแก้ไขขยายเวลา บังคับใช้กฎหมาย

ส่วนเนื้อหาที่กรรมาธิการปรับแก้ไขเพิ่มเติมอื่นๆอาทิ มาตรา 35 กมธ. เพิ่มเติมเนื้อหาให้มีการจำกัดสิทธิการสมัครเข้ารับราชการเป็นเวลา 2 ปี แก่ผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง แก้ไขให้การหาเสียงผ่านทางสื่ออิเล็คทรอนิกส์ ต้องยุติก่อน 18.00 นาฬิกา ของวันก่อนวันเลือกตั้ง จากเดิมที่ กรธ.กำหนดต้องหยุดโพสก่อนถึงวันเลือกตั้ง 3 วัน มาตรา 75 กรรมาธิการแก้ไข ให้สามารถจัดแสดงมหรสพ งานรื่นเริง ประกอบการหาเสียงของพรรคการเมืองได้ เพื่อเป็นกลยุทธจูงใจให้ประชาชนมารับฟังการหาเสียงมากขึ้น ส่งเสริมให้คนตื่นตัวทางประชาธิปไตย นอกจากนี้ ยังกำหนดให้แต่ละพรรคใช้งบประมาณในการหาเสียงเท่ากันทุกพรรค และทุกเขตก็ต้องมีเพดานการใช้เงินหาเสียง ซึ่ง กกต.จะเป็นผู้ออกระเบียบกำหนดเพดานให้เท่ากันทุกพรรค และทุกเขตด้วย

ทั้งนี้ กรรมาธิการ จะตรวจสอบถ้อยคำให้แล้วเสร็จ เพื่อเสนอวิป สนช.บรรจุเข้าสู่วาระการประชุม ในวันที่ 25 มกราคม 2561

Tag : สนช. พ.ร.ป.สส. โรดแมป เลื่อนเลือกตั้ง