สัตว์แพทย์ของสหรัฐฯ เผยวิธีรักษาเนื้องอกให้เต่าทะเลด้วยไฟฟ้า

วันที่ 22 ม.ค. 2561 เวลา 18:13 น.

Views

สัตว์แพทย์ของมหาวิทยาลัยฟลอริดา สหรัฐอเมริกา เปิดเผยว่า พบวิธีการรักษาเนื้องอกในเต่าทะเล ด้วยการให้เคมีบำบัดด้วยกระแสไฟฟ้า โดยเนื้องอกดังกล่าว เกิดจากการติดเชื้อไวรัส เอชเอสวี ซึ่งเป็นไวรัสชนิดเดียวกับโรคงูสวัด หรือ อีสุกอีใส ที่ส่งผลกระทบต่อเต่าทะเลทั่วโลก แต่ไม่ส่งผลกระทบ
ต่อมนุษย์ ซึ่งปกติการรักษาเนื้องอกส่วนใหญ่จะใช้วิธีการผ่าตัดออก แต่ทั้งนี้ มีอัตราความเสี่ยงในเรื่องอันตราย และภาวะแทรกซ้อน ซึ่งการให้เคมีบำบัดด้วยกระแสไฟฟ้า หรือ อิเลคโทร คีโมเธอราปี นับว่าได้ผลดี และช่วยในการรักษาเต่าทะเลในอนาคต เนื่องจากเต่าทะเล ถือเป็นสัตว์ที่กำลังใกล้สูญพันธุ์

Tag : รอบรั้วรอบโลก เต่าทะเล เนื้องอกในเต่าทะเล เคมีบำบัด รักษาเนื้องอก