คอลัมน์หมายเลข 7 : คืบหน้าอาคารเทศบาลเมืองบางคูวัด ตอนที่ 2

วันที่ 25 ม.ค. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

ผลจากการที่ยังไม่เปิดใช้งานอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบางคูวัด บริเวณชั้น 2-7 มานาน 2 ปี ทำให้งานก่อสร้างบางส่วนชำรุด เทศบาลเมืองบางคูวัด แจ้งผู้รับจ้างไปแล้ว 3 ครั้ง แต่ยังไม่มาแก้ไข

คอลัมน์หมายเลข 7 ลงพื้นที่ครั้งที่ 2 เดือนธันวาคม เพื่อติดตามความคืบหน้า ไม่พบผู้บริหาร แต่พบว่าผู้รับจ้างอยู่ระหว่างแก้ไขงาน เจ้าหน้าที่ยอมรับส่วนหนึ่งมาจากการตรวจสอบ

ที่มาของการตรวจสอบโครงการนี้ หลังประชาชนร้องเรียนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. เกี่ยวกับอาคารสำนักงานแห่งใหม่ของเทศบาลเมืองบางคูวัด เหตุใดเปิดใช้งานเพียงชั้นเดียวมานาน 2 ปีแล้ว

ผู้บริหารยอมรับงบประมาณสูง จึงต้องทยอยก่อสร้าง แต่จากการลงพื้นที่ของอดีตผู้ว่า สตง. พบข้อสังเกตถึงสาเหตุที่ยังเปิดใช้งานไม่ได้ทั้งอาคาร

นอกจากนี้ยังพบอีก 1 โครงการ งบประมาณกว่า 4,900,000 บาท โดยอดีตผู้ว่า สตง.ตั้งข้อสังเกต โครงการก่อสร้างทางเดินเท้าพร้อมท่อระบายน้ำและมีการทาสีทางเท้าให้เป็นทางจักรยานใช้งานอเนกประสงค์ แต่ในวันลงพื้นที่สังเกตเห็นหญ้าขึ้นรก และความถี่ของเสาไฟฟ้าโซลาเซลล์ จึงฝากแง่คิดถึงผู้บริหารท้องถิ่น..

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7