คอลัมน์หมายเลข 7 : เปิดแหล่งน้ำพุร้อนลิ่นถิ่น จ.กาญจนบุรี

วันที่ 26 ม.ค. 2561 เวลา 11:19 น.

Views

โครงการนี้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี ทำสัญญาจ้างเอกชนวันที่  6  สิงหาคม 2558 วงเงิน 19 ล้านบาท ปรับปรุงบ่อน้ำพุร้อนที่เทศบาลตำบลลิ่นถิ่นทำไว้เดิม  จำนวน 2 บ่อ ก่อสร้างบ่อแช่เท้า, ห้องสปาส่วนตัว จำนวน 8 ห้อง และอาคารบริการนักท่องเที่ยว สร้างเสร็จเดือนมกราคม 2559 จากนั้นอนุญาตให้ท้องถิ่นเข้ามาใช้ประโยชน์ไปพลางตั้งแต่เดือนธันวาคมในระหว่างการถ่ายโอนทรัพย์สินยังไม่แล้วเสร็จ
              
คอลัมน์หมายเลข  7 ลงพื้นที่ร่วมกับ สตง.วันที่ 18 ตุลาคม น่าสังเกตว่า ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพิ่งถ่ายโอนทรัพย์สินให้เทศบาลตำบลลิ่นถิ่นเพียง  1 เดือน  แต่พบความชำรุดอย่างที่เห็น
              
ล่าสุดท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด แจ้งว่า เร่งรัดเอกชนคู่สัญญามาซ่อมแซมแล้ว พร้อมเปิดให้บริการ คอลัมน์หมายเลข 7 จึงลงพื้นที่สังเกตการณ์ พร้อมกับอดีตผู้ว่า สตง.
              
โดยอดีตผู้ว่า สตง. ชื่นชม ท้องถิ่นที่ดึงจุดเด่นจากการค้นพบแหล่งน้ำพุร้อนตามธรรมชาติกลางแม่น้ำแควน้อยมาพัฒนาเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว แต่ขอฝากเรื่องคุณภาพงานก่อสร้าง 
              
นายกเทศมนตรีตำบลลิ่นถิ่น ยอมรับแม้จะเปิดให้บริการแล้ว  แต่ยังพบปัญหาการระบายน้ำทิ้งที่ห้องสปา ซึ่งเป็นปัญหาเดิมที่เคยแจ้งท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดไป

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7