เหยี่ยวข่าว 7 สี : เตรียมรับมือฤดูไฟป่า จ.ลำปาง

วันที่ 27 ม.ค. 2561 เวลา 05:02 น.

Views

นี่คือภาพไฟป่าที่เริ่มเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดลำปาง ที่ทีมเหยี่ยวข่าว 7 สี ไปบินตรวจสอบเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่าเริ่มมีการจุดไฟเผา เพื่อปรับพื้นที่ทางการเกษตรกันบ้างแล้ว ซึ่งในทุกปี เมื่อถึงฤดูไฟป่า คือตั้งแต่หมดฝน ไปจนถึงหมดฤดูร้อน จังหวัดลำปาง จะมีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน เกินระดับ 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรขึ้นไป ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ในเขตเมือง ที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นแอ่งกระทะ หรือพื้นที่ในอำเภอต่างๆ ก็จะประสบปัญหาดังเช่นทุกปี

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามโครงการ "ศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา" ที่จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2555 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ตาก น่าน พะเยาแพร่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน และจังหวัดลำปาง ปัจจุบันมีศูนย์ฯ ทั้งสิ้น 29 แห่ง เพื่อตอกย้ำ สร้างความเข้าใจ เฝ้าระวัง เพื่อไม่ให้การเผาป่าเกิดขึ้น ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ ไปจนถึง วันที่ 10 เมษายนนี้ ซึ่งกำหนดให้เป็นช่วงปลอดการเผา

สำหรับศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านปลอดการเผา ที่บ้านขอใต้ หมู่ 4 ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง แห่งนี้ มีผู้นำชุมชน ที่เข้มแข็ง มุ่งมั่นในการรักษาป่าไม้ และรณรงค์ทั้งทางวิชาการจากหน่วยงานภาครัฐ และใช้ความเชื่อของชาวบ้าน ให้เห็นถึงประโยชน์ในการไม่เผาป่า

และเมื่อชุมชนเกิดความเข้าใจที่แท้จริง เดินตามแนวทางที่หน่วยงานราชการให้ความรู้ และปลูกฝังแนวคิดที่ถูกต้องเอาไว้ ทำให้ปีที่แล้ว สถานการณ์ไฟป่าในจังหวัดลำปางดีขึ้น จนเป็นที่น่าพอใจ

จากทั้งหมดนี้ อาจสรุปได้ว่า ในหลายปีที่ผ่านมา ปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นอย่างซ้ำซาก ไม่ได้ลดลงด้วยการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายที่เข้มข้น แต่เกิดจากกระบวนการบ่มเพาะ ทำความเข้าใจกับผู้นำชุมชนที่เข้มแข็ง ซึ่งอาจจะใช้ระยะเวลาบ้าง แต่จะเกิดประโยชน์กับชาวบ้าน และแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน
ณัชฐพงศ์ มูฮำหมัด เหยี่ยวข่าว 7 สี รายงาน

Tag : เหยี่ยวข่าว 7 สี สนามข่าว 7 สี