คอลัมน์หมายเลข 7 : หลักปฏิบัติตรวจรับมอบสนามกีฬา กกท. / ตรวจสอบคูส่งน้ำ จ.พิษณุโลก

วันที่ 31 ม.ค. 2561 เวลา 07:22 น.

Views

คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้ ติดตามการตรวจสอบโครงการเกี่ยวกับการกีฬา และ โครงการเกี่ยวกับระบบชลประทาน

Tag : สนามข่าว 7 สี คอลัมน์หมายเลข 7 สนามกีฬา กกท สนามกีฬา ระบบชลประทาน ชลประทาน ตรวจรับมอบสนามกีฬา กกท คูส่งน้ำ พิษณุโลก