คอลัมน์หมายเลข 7 : ชาวบ้านร้องตรวจคูส่งน้ำที่พิษณุโลก ตอนที่ 1

วันที่ 1 ก.พ. 2561 เวลา 11:22 น.

Views

คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้ ชาวบ้านร้องให้ช่วยตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างคูส่งน้ำและอาคารประกอบเปิด-ปิด เพื่อรับน้ำจากเขื่อนนเรศวรจังหวัดพิษณุโลก ใช้งานเพียงปีเศษพังเสียหายแล้ว

เสียงสะท้อนจากนายชุมพล เถื่อนวิถี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 ตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นตัวแทนชาวบ้านประสานงาน ขอรับการสนับสนุนโครงการก่อสร้างคูน้ำและอาคารประกอบโครงการเขื่อนนเรศวร จากกรมชลประทาน ผ่านโครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก หวังให้ชาวบ้านในพื้นที่ 3 หมู่บ้าน รวมพื้นที่กว่า 4,000 ไร่ ได้ใช้น้ำจากโครงการนี้ปลูกข้าวปีละ 2 ครั้ง   

โครงการนี้หน่วยงานที่จัดทำ คือ โครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม 3 ดำเนินการเองใช้วิธีจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่าเครื่องจักร และจ้างแรงงานก่อสร้างคูส่งน้ำและอาคารประกอบ เพื่อรับน้ำจากคลองชลประทานที่ส่งมาจากเขื่อนนเรศวร ค่าจ้าง 18,740,000 บาท โดยก่อสร้าง 6 เส้นทาง รวมความยาวกว่า 16 กิโลเมตร เริ่มงานเดือนกรกฎาคมปี 2558 ส่งมอบงานเดือนกุมภาพันธ์ปี 2559 แต่ใช้งานเพียงปีเศษ คูส่งน้ำบางช่วงก็ชำรุดพังเสียหาย ชาวบ้านจึงส่งข้อมูลสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. ตรวจสอบตั้งแต่ปี 2559

ขณะที่คอลัมน์หมายเลข 7 ลงพื้นที่วันจันทร์ที่ผ่านมา ขยายผลตรวจสอบโครงการนี้ร่วมกับ ป.ป.ช.ภาค 6 ตามข้อมูลที่ได้รับร้องเรียน นอกจากคุณภาพงานก่อสร้างคูส่งน้ำแล้ว ยังพบข้อสังเกตงบประมาณที่เบิกจ่ายไม่สัมพันธ์กับความยาวคูส่งน้ำที่ก่อสร้าง 

วันพรุ่งนี้ติดตามข้อสังเกตการขยายผล  เกี่ยวกับการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการนี้ และแนวทางตรวจสอบจาก ป.ป.ช.

FB รายการคอลัมน์หมายเลข 7

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7