คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจสอบ 3 โครงการก่อสร้างที่จังหวัดสงขลา

วันที่ 5 ก.พ. 2561 เวลา 07:02 น.

Views

คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้ ตรวจสอบ 3 โครงการก่อสร้างที่จังหวัดสงขลา สร้างเสร็จมีทั้งที่ใช้งาน และไม่ใช้งาน

Tag : สนามข่าว 7 สี คอลัมน์หมายเลข 7 โครงการก่อสร้างที่จังหวัดสงขลา โครงการก่อสร้าง สงขลา ทุจริตคอร์รัปชัน