กระเป๋าจิตอาสา 'อุ่นไอรัก คลายความหนาว'

วันที่ 6 ก.พ. 2561 เวลา 09:57 น.

Views

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" ขึ้น โดยให้นำผ้าฝ้ายทอมือจากโครงการศูนย์ศิลปาชีพฯ มาจัดทำเป็นกระเป๋าจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" จำหน่ายภายใน
งาน ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ถึง 11 มีนาคม 2561

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว งาน กระเป๋าจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ