คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจอาคารร้างริมทะเล จ.สงขลา ตอนที่ 2

วันที่ 6 ก.พ. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

นายสุรกิจ กาญจนะ ผอ.กองช่าง อบจ.สงขลา เปิดเผยกับคอลัมน์หมายเลข 7 และนายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่าสำนักการตรวจเงินแผ่นดิน ระหว่างร่วมกันตรวจสอบอาคารอเนกประสงค์หลังนี้ปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา ขยายผลต่อจากเพชรหอมสงสัยตามข้อมูลที่ชาวบ้านร้องเรียน เกี่ยวกับที่มาของการก่อสร้างอาคารหลังนี้ โดยย้ำว่ามาจากความต้องการของท้องถิ่น เสนอของบประมาณสนับสนุนตามระเบียบราชการเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะน้ำรอบ ตำบลวัดขนุน อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 

จากนั้นผู้บริหาร อบจ.สงขลาสมัยที่แล้ว จึงทำสัญญาจ้างเอกชนก่อสร้างอาคารหลังนี้ปี 2554 ส่งมอบงานต้นปี 2556 ค่าจ้างกว่า 5 ล้าน 9 แสนบาท แต่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลายังไม่ส่งมอบอาคารหลังนี้ให้ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดขนุน อ้างเหตุผลต้องรอให้หมดระยะประกันผลงาน 2 ปี ส่งผลให้อาคารชำรุดพังเสียหาย วัสดุก่อสร้างเช่นสายไฟฟ้า ประตูหน้าต่าง สุขภัณฑ์ถูกลักขโมย หากจะซ่อมแซมขณะนี้ต้องใช้เงินแผ่นดินอีกว่า 1 ล้านบาทเนื่องจากหมดระยะประกันแล้ว

น่าสังเกตว่าหลักฐานความเสียหายนี้ค้านกับข้อมูลที่ อบจ.บอกว่าสถานที่นี้คือแหล่งส่งเสริมการท่องเที่ยว สอดคล้องกับข้อคิดของอดีตผู้ว่าสำนักการตรวจเงินแผ่นดิน  การส่งเสริมการท่องเที่ยวไม่ใช่แค่ก่อสร้างอาคาร แต่ต้องมีแผนงานชัดเจนที่ช่วยสร้างรายได้ชาวบ้านในพื้นที่ก็จะช่วยกันดูแลรักษาอาคารหลังนี้

นอกจากนี้ ผอ.กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ระบุว่า หลังจากซ่อมแซมอาคารหลังนี้เสร็จแล้ว จะส่งมอบให้ อบต.วัดขนุน เพื่อจัดสรรงบประมาณดูแลรับผิดชอบต่อไป 

อย่างไรก็ตาม การลงพื้นที่ตรวจสอบครั้งนี้ยังพบว่า ห่างจากอาคารหลังนี้ไม่เกินร้อยเมตรเกือบติดทะเล มีเสาไฟฟ้าแต่สายไฟถูกลักขโมยไปหมดแล้ว                     

วันพรุ่งนี้ตรวจสอบอีก 1 โครงการก่อสร้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดขนุน ใช้เงินแผ่นดิน 2 ล้าน 4 แสนบาท ก่อสร้างเสร็จเกือบ 2 ปีแล้ว อยู่ใกล้กับอาคารอเนกประสงค์หลังนี้ แต่กลับไม่เปิดใช้งานเหมือนกัน แสนฤทธิ์ ชุ้นกตัญญู ถ่ายภาพ

Tag : คอลัมน์ฮิต ช่อง 7 สี ฝนฟ้าอากาศ