คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจศูนย์เด็กเล็กสร้างเสร็จไม่เปิดใช้ จ.สงขลา

วันที่ 7 ก.พ. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

อาคารศูนย์เด็กเล็กหลังนี้อยู่ในพื้นที่ตำบลวัดขนุน อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา อดีตผู้ว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. และคอลัมน์หมายเลข 7 ขยายผลตรวจสอบ เนื่องจากอยู่ห่างจากอาคารอเนกประสงค์ร้างของ อบจ.สงขลา ไม่เกินร้อยเมตร

ศูนย์เด็กเล็กดูจากภายนอกสวยงามแต่ไม่เปิดงานทั้งที่ก่อสร้างเสร็จเกือบ 2 ปีแล้ว โดย ผอ.กองการศึกษา อบต.วัดขนุน ชี้แจงว่าโครงการนี้ได้รับอุดหนุนงบประมาณ 2,400,000 บาท จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เนื่องจากศูนย์เด็กเล็กที่อยู่ติดกับ อบต.วัดขนุน มีขนาดเล็กและทรุดโทรม

จากการตรวจสอบด้านในอาคารพบความเสียหายทั้งประตู หน้าต่าง สายไฟฟ้าและสุขภัณฑ์ถูกลักขโมย เจ้าหน้าที่ อบต.วัดขนุน บอกว่าแจ้งความดำเนินคดีแล้ว และยอมรับอาคารหลังนี้ยังไม่สมบูรณ์ต้องใช้งบประมาณก่อสร้างรั้วเพิ่ม เพื่อความปลอดภัยของเด็กเล็กเพราะอยู่ติดกับทะเล

นอกจากนี้ ห่างออกไปไม่เกินร้อยเมตร พบเวทีมวยเคลื่อนที่ทิ้งร้างพังเสียหาย

สภาพเวทีมวยเคลื่อนที่เหลือแต่โครงสร้างเหล็กขึ้นสนิมเป็นหลักฐานการใช้จ่ายเงินแผ่นดินอย่างไม่คุ้มค่า..

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7