คอลัมน์หมายเลข 7 : คืบหน้าตรวจอาคารพันธุ์สัตว์น้ำสงขลา ตอนที่ 1

วันที่ 8 ก.พ. 2561 เวลา 11:22 น.

Views

การพูดคุยระหว่างเอกชนคู่สัญญากับนิติกรเทศบาลนครสงขลา วันที่ 26 มกราคมที่ผ่านมา โดยมีคอลัมน์หมายเลข 7 และอดีตผู้ว่าสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินร่วมด้วย เพื่อตรวจสอบปัญหาอาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสงขลา หลังเคยตรวจสอบร่วมกับ สตง.ภาค 15 เดือนเมษายนปีที่แล้ว ตามข้อมูลที่ชาวบ้านร้องเรียน

การขยายผลครั้งนั้น พบข้อมูลว่าเทศบาลนครสงขลา จ้างบริษัทลิ้งค์เกจ ก่อสร้างอาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ส่งมอบงานปี 2550 ค่าจ้างกว่า 119 ล้านบาท และอาคารบริการพร้อมลานจอดรถส่งมอบงานปี 2551 ค่าจ้างกว่า 119 ล้านบาท รวมทั้งปรับปรุงเพิ่มเติมอาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำส่งมอบงานปี 2551 ค่าจ้างกว่า 7 ล้านบาท รวมโครงการนี้ใช้จ่ายเงินแผ่นดินเกือบ 247 ล้านบาท

อาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ตามแผนงานเทศบาลต้องบริหารจัดการ แต่ให้บริษัทลิ้งค์เกจผู้ออกแบบและก่อสร้าง บริหารงานแทน ทำสัญญาเช่าเป็น 2 สัญญาๆ ละ 30 ปี สัญญาที่ 1 เริ่มปี 2550 สิ้นสุดปี 2580 ค่าเช่าปีที่ 1-5 เดือนละ 30,000 บาท จากนั้นปี 2557 ผู้บริหารเทศบาลนครสงขลาชุดใหม่ บอกเลิกสัญญาเพราะเอกชนไม่จ่ายค่าเช่าและค่าไฟฟ้า รวม 19 ล้านบาท จึงฟ้องร้องคดีกัน โดยศาลตัดสินให้เอกชนจ่ายค่าไฟฟ้า 7 ล้านบาทเดือนตุลาคมปีที่แล้ว ส่วนค่าเช่าคดียังไม่ยุติ

ส่วนสัญญาที่ 2 เช่าอาคารบริการและลานจอดรถ เริ่มปี 2551 สิ้นสุดปี 2581 ค่าเช่าปีที่ 1-5 เดือนละ 100,000 บาท เอกชนไม่เคยจ่ายค่าเช่าและทำผิดสัญญา ใช้งานลานจอดรถเป็นสนามแข่งรถโกคาร์ท เทศบาลจึงบอกเลิกสัญญาปี 2554 แต่เอกชนยังคงบริหารจัดการโครงการนี้ถึงปัจจุบัน อ้างเทศบาลส่งมอบอาคารให้ช้ากว่ากำหนด และได้รับคุ้มครองจากศาล คดียังไม่ยุติ

ผลจากการตรวจสอบโครงการนี้ ทำให้มีการเจรจาวันที่ 10 กรกฎาคมปีที่แล้วที่สำนักงาน สตง.ภาค 15 ระหว่างบริษัทลิ้งค์เกจและเทศบาลนครสงขลา โดยมีผู้ว่าสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินขณะนั้นร่วมรับฟังปัญหา พบว่าค่าเช่าและไฟฟ้าที่ค้างชำระ มีวงเงินสูงถึง 26 ล้านบาท เอกชนยื่นข้อเสนอขอจ่ายค่าเช่าเดือนละ 25,000 บาท แต่เทศบาลขอให้จ่ายค่าไฟฟ้าทั้งหมดก่อน เอกชนจึงขอนำไปหารือกับผู้บริหารคนอื่น

ล่าสุด วันที่ 26 มกราคมที่ผ่านมา เอกชนรายนี้ยืนยันว่ายังไม่จ่ายค่าไฟฟ้าและค่าเช่า เนื่องจากเตรียมฟ้องดำเนินคดีกับเทศบาลอีก

ไม่เพียงแค่นั้นปัญหานี้เมื่อขยายผลจึงพบข้อมูลว่า มีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายด้วย เอกชนรายนี้ชี้แจงอย่างไร ติดตามได้วันพรุ่งนี้

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7