มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปตรวจเยี่ยมสมาชิกสายใจไทยในพื้นที่ภาคเหนือ

วันที่ 8 ก.พ. 2561 เวลา 20:04 น.

Views

พลโท ธำรงค์รัตน์ แก้วกาญจน์ รองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ ไปตรวจเยี่ยมสมาชิกสายใจไทย จำนวน 106 คน ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน ณ โรงพยาบาลค่ายกาวิละ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่สมาชิก โดยวันนี้ มีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การตรวจสภาพความพิการที่ได้รับบาดเจ็บจากการรบ, การตรวจสุขภาพทั่วไป, การบริการตรวจสภาพขาเทียม และการรับคำร้องขอรับความช่วยเหลือจากมูลนิธิฯ ในเรื่องต่าง ๆ               

มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก่อตั้งขึ้นเพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยมี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิฯ ซึ่งการตรวจเยี่ยมสมาชิกสายใจไทยจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปตามจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่สมาชิกอย่างทั่วถึง

Tag : มูลนิธิสายใจไทย เยี่ยมสมาชิกสายใจไทย สมาชิกสายใจไทย สายใจไทย