คอลัมน์หมายเลข 7 : คืบหน้าตรวจอาคารพันธุ์สัตว์น้ำสงขลา ตอนที่ 2

วันที่ 9 ก.พ. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

อาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสงขลา มูลค่าเกือบ 247 ล้านบาท ผู้บริหารเทศบาลนครสงขลา ชุดที่แล้ว จ้างบริษัท ลิ้งค์เกจ ออกแบบก่อสร้าง และให้บริหารโครงการเป็นสัญญาเช่า 2 สัญญา สัญญาละ 30 ปี เริ่มปี 2550 และ 2551 ค่าเช่าเดือนละ 30,000 บาท และเดือนละ 100,000 บาท แต่ผู้บริหารเทศบาลชุดใหม่ ยกเลิกทั้ง 2 สัญญาแล้ว ตั้งแต่ปี 2557 ทั้งอาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำและอาคารบริการนักท่องเที่ยวพร้อมลานจอดรถ หลังจากเอกชนไม่จ่ายค่าเช่า ค่าไฟฟ้าและทำผิดสัญญา

ด้านเอกชนระบุเทศบาลละเมิดสัญญา จึงมีคดีฟ้องร้องกันรวม 4 คดี แต่คดีที่ยุติแล้วคือ ค่าไฟฟ้า ศาลตัดสินเดือนตุลาคมปีที่แล้ว ให้เอกชนจ่ายเทศบาล 7,000,000 บาท แต่เอกชนยังไม่จ่ายค่าไฟฟ้าและค่าเช่า รวม 28 ล้านบาท ยังคงหารายได้จากโครงการนี้ถึงปัจจุบัน อ้างเหตุได้รับการคุ้มครองจากศาลและเตรียมฟ้องคดีเทศบาลอีก

สำหรับโครงการนี้ คอลัมน์หมายเลข 7 และอดีตผู้ว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. ลงพื้นที่ขยายผลวันที่ 26 มกราคม ที่ผ่านมา หลังจากเคยร่วมตรวจสอบกับ สตง.ภาค 15 เดือนเมษายน ปีที่แล้ว

ฟังตัวแทนเทศบาลนครสงขลา และข้อคิดจากอดีตผู้ว่า สตง. แล้วฟังเอกชนคู่สัญญาชี้แจงบ้าง..

คอลัมน์หมายเลข 7 จะตรวจสอบโครงการนี้จนกว่าจะได้ข้อยุติ...

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7