มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดินทางไปตรวจเยี่ยมสมาชิกในพื้นที่จังหวัดลำปาง

วันที่ 9 ก.พ. 2561 เวลา 20:13 น.

Views

ที่โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จังหวัดลำปาง พลโทธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ รองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะแพทย์ของมูลนิธิฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยมสมาชิกสายใจไทยฯ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ซึ่งประกอบด้วย ทหาร ตำรวจ อาสาสมัคร ที่บาดเจ็บพิการจากการรบป้องกันประเทศชาติ และข้าราชการครูที่ถูกประทุษร้ายในกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ โดยกรมการแพทย์ของมูลนิธิได้ไปให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไป ตรวจสภาพขาเทียม พร้อมพิจารณาเงินช่วยเหลือรายเดือนตามสภาพความพิการ รวมถึงรับคำร้องในการขอรับความช่วยเหลือจากมูลนิธิในเรื่องต่าง ๆ

มูลนิธิสายใจไทยฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2518 อันเป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทรงรับเป็นประธานมูลนิธิฯ นับแต่นั้นมา การตรวจเยี่ยมสมาชิกสายใจไทยฯ เป็นพระราชดำริที่ทรงห่วงใยสมาชิกในการดำรงชีวิต ความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ ภายหลังจากที่ได้รับบาดเจ็บ และพิการจากการรบ และกลับไปอยู่ภูมิลำเนาเดิมแล้ว ซึ่งจังหวัดลำปางมีสมาชิกฯ จำนวน 60 คน

Tag : มูลนิธิสายใจไทย พระบรมราชูปถัมภ์ ตรวจเยี่ยมสมาชิกในพื้นที่จังหวัดลำปาง