เหยี่ยวข่าว 7 สี : ความสำเร็จของชุมชนบริหารจัดการขยะ

วันที่ 10 ก.พ. 2561 เวลา 05:03 น.

Views

ที่ผ่านมาเรามักจะเห็นการต่อต้านโรงงานแปรรูปขยะ หรือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรงงานขยะ แต่มีชุมชนหนึ่งที่จังหวัดสมุทรปราการ ที่พวกเขาไม่รังเกียจขยะ อีกทั้งยังบริหารจัดการขยะ เป็นรายได้เสริมให้แก่ครอบครัวของพวกเขาได้อีกด้วย

ชุมชนโกเบ มีประชากรประมาณ 80 ครัวเรือน หรือประมาณ 600 คน ตั้งอยู่ที่ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรม โกดัง และที่อยู่อาศัย หนาแน่น ในอดีตประสบปัญหาขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้น จากสภาพแวดล้อม และการขาดวินัย ในการจัดการขยะของคนในชุมชน ทำให้เครือข่ายอาสาสมัครทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ ประสานงานและรวมกลุ่มผู้นำชุมชน ให้เข้ามารับรู้ถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ร่วมกัน ประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกต้อง ผ่านทางเสียงตามสาย และอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการและวิธีการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง ใช้เวลาสร้างความเข้าใจอยู่หลายปี จนวันนี้ชุมชนโกเบ กวาดหลายรางวัลต่อเนื่อง จนได้เป็นเครือข่าย ทสม. ดีเด่นระดับประเทศ ด้านการจัดการขยะมูลฝอย

บ่อขยะแพรกษา บ่อขยะแห่งเดียวของจังหวัดสมุทรปราการ เคยเกิดเหตุเพลิงไหม้ซ้ำซาก ในช่วงปี 2557-2558 สร้างความเสียหาย และก่อให้เกิดมลพิษเป็นอย่างมาก ปัจจุบันเฉพาะอำเภอพระสมุทรเจดีย์ มีขยะวันละ 26 ตัน แต่ถ้ารวมทั้งจังหวัด จะอยู่ที่วันละ 2,300 ตัน กำจัดด้วยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า 500 ตันต่อวัน เหลือขยะที่กำจัดไม่ทันในจังหวัดสมุทรปราการ วันละ 1,800 ตัน ไม่นับรวมขยะตกค้างจากบ่อขยะเดิมที่รอการกำจัดอีก 500,000 ตัน

Tag : เหยี่ยวข่าว 7 สี สนามข่าว 7 สี ชุมชนบริหารจัดการขยะ