องคมนตรีเป็นประธานมอบวุฒิบัตรการฝึกอบรมในโครงการพระดาบสสัญจรที่จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 31 มี.ค. 2556 เวลา 19:51 น.

Views

ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง พลเรือเอก ชุมพล ปัจจุสานนท์ องคมนตรี ในฐานะกรรมการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานมอบวุฒิบัตรการฝึกอบรมแก่เกษตรกรในหลักสูตรการบำรุงการรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร และหลักสูตรปุ๋ยสั่งตัด ซึ่งมูลนิธิฯ จัดขึ้น ตามโครงการพระดาบสสัญจร เพื่อให้ความรู้ และบริการแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดที่ทำการเกษตร ทั้งยังช่วยเสริมทักษะแก่ศิษย์พระดาบส เป็นการสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน พร้อมด้วยข้าราชการสำนักราชเลขาธิการ สำนักพระราชวัง และเจ้าหน้าที่มูลนิธิ ร่วมกันมอบสิ่งของ และสาธิตด้านการเกษตร

Tag : โครงการพระดาบสสัญจร องคมนตรี พลเรือเอก ชุมพล ปัจจุสานนท์ มูลนิธิพระดาบส ศิษย์พระดาบส พระราชดำริ