พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ดังนี้

วันที่ 10 ก.พ. 2561 เวลา 20:04 น.

Views

เวลา 19.27 น. วานนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังโรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ ทรงเป็นประธานงานกาลาดินเนอร์การกุศล "ราตรี 50 ปี 50 ความดี" เพื่อผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาส ซึ่งมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล จัดขึ้น เพื่อเฉลิมฉลองการสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่จะครบรอบ 50 ปี ในวันที่ 7 มิถุนายน 2561 และเพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาสให้สามารถเข้าถึงการดูแลรักษาทางทันตกรรมได้อย่างทั่วถึงโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งจัดหาทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางทันตกรรมเพื่อนำไปใช้ในการออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ตามโรงเรียนตำรวจตระเวนชานแดน และโรงเรียนในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมทั้งสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาทันตแพทย์ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สนับสนุนการวิจัย และการบริการวิชาการทางทันตกรรม ตลอดจนกิจกรรมเพื่อสาธารณกุศลอื่น ๆ

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรวิดีทัศน์ "50 ความดี เพื่อประชาชน", การแสดงชุด ใต้ร่มพระบารมี, การขับร้องเพลงโดยนักร้องกิตติมศักดิ์และศิลปินรับเชิญ, การแสดงแบบเสื้อจากห้องเสื้อฟินาเล่ เวดดิ้ง สตูดิโอ และการแสดงเครื่องเพชรจากบริษัท บิวตี้เจมส์ แฟคตอรี่ จำกัด

เวลา 11.42 น. วันนี้ เสด็จไปยังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ทรงเปิดโครงการ "แบรนด์ซัมเมอร์ แคมป์ ครั้งที่ 30" ซึ่งมหาวิทยาลัย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาและเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ ที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ได้รับการเรียนการสอนพิเศษในรูปแบบของการติวเข้มจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงของประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในการถ่ายทอดสดสัญญาณการเรียนการสอนไปทั่วประเทศ

นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมแบรนด์ซัมเมอร์ แคมป์ สัญจร ติวเข้มให้กับนักเรียนใน 4 ภูมิภาค เพื่อขยายโอกาสให้นักเรียนที่อยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ได้เข้าร่วมโครงการฯ อย่างทั่วถึง ซึ่งกิจกรรมในปีนี้จะจัดไปจนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 มีนักเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการฯ 67,524 คน ที่ผ่านมาโครงการฯ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี มีนักเรียนสามารถสอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของภาครัฐและเอกชน เป็นจำนวนมาก

Tag : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พระกรณียกิจ โรงเรียนตำรวจตระเวนชานแดน แบรนด์ซัมเมอร์ แคมป์ ครั้งที่ 30