พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ประทานถ้วยรางวัลการแข่งขันจักรยาน รวมใจภักดิ์ รักษ์ ซแรย์ อทิตยา ที่จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 10 ก.พ. 2561 เวลา 20:05 น.

Views

เวลา 14.21 น. วันนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปยังโครงการซแรย์อทิตยา อ่างเก็บน้ำอำปึล อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ประทานถ้วยรางวัลการแข่งขันจักรยาน "รวมใจภักดิ์ รักษ์ ซแรย์ อทิตยา" ซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ร่วมกับจังหวัดสุรินทร์ ชมรมจักรยานจังหวัดสุรินทร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพผ่านกิจกรรมการปั่นจักรยาน และเป็นการสร้างเส้นทางการปั่นจักรยานแห่งใหม่ ซึ่งอยู่ในบริเวณโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง โครงการซแรย์อทิตยา และอ่างเก็บน้ำอำปึล ให้นักปั่นจักรยานได้ชมวิถีชีวิตของคนในชุมชน และสร้างแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ กระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน

โอกาสนี้ ประทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน รวม 4 ประเภท ได้แก่ วีไอพี ระยะทาง 12 กิโลเมตร, เสือหมอบชายและหญิง ระยะทาง 65 กิโลเมตร, เสือภูเขาชาย ระยะทาง 65 กิโลเมตร, และท่องเที่ยวใจเกินร้อย ระยะทาง 35 กิโลเมตร มีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 1,088 คน ซึ่งนอกจากการแข่งขันปั่นจักรยานแล้ว ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และกิจกรรมเพื่อสังคม อาทิ การศึกษาดูงานโครงการเกษตรอทิตยาทร กิจกรรมแวะชิมอาหารท้องถิ่นจากผลผลิตในชุมชน กิจกรรมมอบจักรยาน และปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าที่โรงเรียนบ้านโคกปราสาท นอกจากนี้ยังร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นและคนในชุมชน จัดทำโครงการพลิกฟื้นแผ่นดินด้วยอินทรีย์ชุมชน โดยรวบรวมปุ๋ยอินทรีย์ รวม 100 ตัน เพื่อใช้ปรับปรุงดินในโครงการซแรย์อทิตยา ให้อุดมสมบูรณ์เพื่อต้นแบบในการพัฒนาพื้นที่การเกษตรตามหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ผู้สนใจเข้ามาเรียนรู้ต่อไป

Tag : พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ การแข่งขันจักรยาน รวมใจภักดิ์ รักษ์ ซแรย์อทิตยา สุรินทร์ โครงการซแรย์อทิตยา รวมใจภักดิ์ รักษ์ ซแรย์ อทิตยา