องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบรางวัลเกียรติคุณแก่ทีมชนะเลิศการแข่งขันการประกวดแผนธุรกิจ SCG Bangkok Business Challenge at Sasin 2018

วันที่ 10 ก.พ. 2561 เวลา 20:06 น.

Views

ที่สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบรางวัลเกียรติคุณแก่ทีมชนะเลิศการแข่งขันการประกวดแผนธุรกิจ SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2018 ซึ่งสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาโท ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้มีเวทีแสดงศักยภาพ และนำเสนอผลงานวิจัยของตนเอง ทั้งยังมุ่งหวังให้นิสิต นักศึกษาได้นำความรู้วิชาการด้านการบริหารธุรกิจมาประยุกต์ใช้ในภาคปฏิบัติเสมือนจริง และสามารถนำไปพัฒนาด้านการลงทุนได้ ซึ่งในปีนี้ มีตัวแทนจากสถาบันการศึกษาชั้นนำเข้าร่วมการแข่งขันในรอบคัดเลือกถึง 112 ทีม จาก 52 สถาบัน ใน 16 ประเทศ จาก 4 ทวีปทั่วโลก ซึ่งมีทีมที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 15 ทีม โดยรางวัลด้านการนำเสนอแผนธุรกิจที่คำนึงถึงการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ H24U Innova จาก Cambridge Judge Business School มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร ส่วนทีมชนะเลิศได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจาก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ CMA Continuous Glucose Monitoring System มหาวิทยาลัยแห่งชาติเจียวถง จากไต้หวัน ที่คิดค้นและพัฒนาซอฟท์แวร์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ แถบวัดระดับน้ำตาลแบบต่อเนื่องและระบบการจัดการโรคเบาหวานรูปแบบใหม่

Tag : องคมนตรี การแข่งขันการประกวดแผนธุรกิจ SCG Bangkok Business Challenge Sasin 2018 SCG Bangkok Business Challenge Sasin 2018