องคมนตรี เยี่ยมชมกิจกรรมภายในงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว ซึ่งเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมงานได้ถึงวันที่ 11 มีนาคมนี้ โดยไม่เสียค่าผ่านประตู

วันที่ 10 ก.พ. 2561 เวลา 20:07 น.

Views

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ไปเยี่ยมชมกิจกรรมภายในงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" ในการนี้ องคมนตรี ได้ถวายเครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระลานพระราชวังดุสิต แล้วเยี่ยมชมกิจกรรมภายในงานฯ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้น เพื่อสืบสานการจัดงานฤดูหนาวในสมัยรัชกาลที่ 5 สานต่อพระราชปณิธานบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ที่ทรงปกครองชาติบ้านเมืองให้อยู่รอดปลอดภัย ประชาชนได้ประกอบสัมมาอาชีพเจริญรุ่งเรือง รวมทั้งเผยแพร่ความงดงามของความเป็นไทยในอดีตให้คงอยู่สืบไป อาทิ นิทรรศการภาพถ่ายแห่งความทรงจำ ซึ่งเป็นภาพถ่ายที่ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ถ่ายช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และส่งให้สำนักพระราชวัง รวบรวมไว้เป็นภาพถ่ายทางประวัติศาสตร์ โดยจัดให้มีการเลือกภาพสุดประทับใจ พร้อมมอบรางวัลแก่ภาพที่ได้รับคะแนนสูงสุด, ส่วนแบบจำลองการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ ซึ่งสำนักงาน กปร.จัดทำแบบจำลองโครงการพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอดไว้ อาทิ โครงการฝนหลวง ป่ารักษ์น้ำ อ่างเก็บน้ำ ฝาย วิถีไทยทฤษฎีใหม่ แก้มลิง และกังหันน้ำชัยพัฒนา ด้านธนาคารสยามกัมมาจล หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ในปัจจุบัน เป็นธนาคารแห่งแรกของคนไทย และสตูดิโอถ่ายภาพโบราณ

นอกจากนี้ ภายในสนามเสือป่า ยังมีร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์ และร้านค้ารับเชิญ เพื่อร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล ภายใต้แนวคิด "ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร สืบสานชุมชนวิถีไทย" อาทิ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฝีมือของสมาชิกซึ่งเป็นชาวบ้าน, ร้านจิตอาสา 904 จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภาพวาดฝีพระหัตถ์ของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และบริการเช่าชุดไทยตลอดทั้งวันในราคา 250 บาท, ร้านสมาคมภริยามหาดไทย และร้านสมาคมแม่บ้านกองทัพบก โดยรายได้จากการจัดงานไม่หักค่าใช้จ่ายจะนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย เพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อนในทุกภูมิภาคต่อไป

โอกาสนี้ องคมนตรีเยี่ยมชมการจำหน่ายบัตรสอยกัลปพฤกษ์ต้นโพธิ์เงินโพธิ์ทอง ในราคาใบละ 25 บาท และสลากการกุศลราคา 129 บาท พร้อมกับมอบรางวัลแก่ผู้โชคดี ผู้สนใจร่วมงานขอเชิญชวนร่วมแต่งกายย้อนยุค หรือชุดสุภาพ โดยงานจะมีทุกวันไปจนถึงวันที่ 11 มีนาคมศกนี้ ตั้งแต่เวลา 10.30- 21.00 น. ส่วนวันศุกร์และวันเสาร์ จะเปิดถึงเวลา 22.00 น. โดยไม่เสียค่าผ่านประตู

Tag : องคมนตรี อุ่นไอรัก คลายความหนาว พลากร สุวรรณรัฐ