พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากฝั่งอันดามัน จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 11 ก.พ. 2561 เวลา 20:05 น.

Views

เวลา 10.58 น. วันนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จไปยังศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ทรงวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากฝั่งอันดามัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งภายใต้โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ที่ก่อสร้างขึ้นเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล รวมทั้ง พลิกฟื้นความสมบูรณ์และสมดุลทางธรรมชาติให้แก่ท้องทะเลไทย โดยการช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากในประเทศไทยที่มาเกยตื้น เน้นเฉพาะสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ ได้แก่ เต่าทะเล และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ประกอบด้วยโลมา ปลาวาฬ และพะยูน โดยสาเหตุที่มาเกยตื้นนั้น พะยูนและเต่าทะเลมีอัตราการตายจากกิจกรรมของมนุษย์ ส่วนโลมาและปลาวาฬจะเจ็บป่วยโดยธรรมชาติ

สำหรับศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากฝั่งทะเลอันดามัน จะมีอาคารหลัก 2 อาคาร ได้แก่ อาคารเอ ประกอบด้วย บ่อสำหรับการรักษาพยาบาลสัตว์ทะเลหายากที่เลี้ยงลูกด้วยนม, บ่อสำหรับการรักษาพยาบาลสัตว์ทะเลหายากเกยตื้นและป่วย และบ่อสำหรับฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ทะเลหายากที่ยังไม่สามารถปล่อยคืนสู่ธรรมชาติได้ ส่วนอาคารบี ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการตรวจโรค ตรวจเลือด เนื้อเยื่อ และฉายรังสี, การจัดทำระบบจัดการน้ำ และพื้นที่ผ่าชันสูตรซากสัตว์ทะเลหายาก พร้อมระบบฆ่าเชื้อและจัดการปฏิกูล โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณกลางปี 2562

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากฝั่งอันดามัน ภายใต้โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในพระดำริฯ และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การสร้างเครือข่ายการช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากในประเทศไทย ซึ่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ให้ความรู้แก่ประชาชนในการช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากที่ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้น ก่อนเจ้าหน้าที่ฯ จะเข้าถึงพื้นที่, รถพยาบาลสัตว์ทะเลหายากเคลื่อนที่ สาธิตการปฏิบัติงานภายในรถฯ เช่น การสาธิตการตรวจอวัยวะภายในเต่าทะเลเกยตื้นด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ และการตรวจรักษาเบื้องต้น ซึ่งมีอุปกรณ์ทางการแพทย์เบื้องต้น และอุปกรณ์ในการวินิจฉัยโรค เพื่อการออกภาคสนามในพื้นที่ที่พบสัตว์ทะเลหายากเกยตื้น รวมทั้ง ให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์ทะเลหายากในพื้นที่เลี้ยง ก่อนเสด็จกลับ ทรงปล่อยเต่าทะเล 2 ตัว ลงในบ่อเต่าจำลองด้วย

Tag : พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ วางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากฝั่งอันดามัน ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากฝั่งอันดามัน ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากฝั่งอันดามัน ภูเก็ต