คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจอาคารร้าง อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท / พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา เหตุใดไม่เปิดใช้งาน

วันที่ 12 ก.พ. 2561 เวลา 07:08 น.

Views

คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้ ไปตรวจอาคารร้าง อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท และตรวจพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา เหตุใดไม่เปิดใช้งาน

Tag : สนามข่าว 7 สี คอลัมน์หมายเลข 7 อาคารอเนกประสงค์ร้าง ชัยนาท ตรวจอาคารร้าง พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา