คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจสอบอาคารร้างอ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท

วันที่ 12 ก.พ. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

คอลัมน์หมายเลข7 ลงพื้นที่เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พบว่า อำเภอวัดสิงห์ยังคงใช้ศาลาประชาคมหลังเดิมในการประชุมจัดกิจกรรมต่าง  ๆ  ขณะที่อาคารอเนกประสงค์หลังใหม่มีสภาพทรุดโทรม กลายเป็นที่อาศัยของนก

อาคารอเนกประสงค์หลังนี้ ตั้งอยู่ใกล้กับที่ว่าการอำเภอวัดสิงห์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และสำนักงานเกษตรอำเภอวัดสิงห์ ทุกเย็นจะมีประชาชนมาออกกำลังกาย บริเวณสนามฟุตบอล แต่สิ่งที่เห็นจนชินตา คือ อาคารถูกปล่อยทิ้งร้างจนหญ้าขึ้นรกสูง ภายในเต็มไปด้วยมูลนก

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัด  หรือป.ป.จ.ชัยนาท ได้รับเรื่องร้องเรียนลงพื้นที่ตรวจสอบตั้งแต่ปี 2558 แต่ไม่ได้รับความชัดเจนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ปลัดอำเภอวัดสิงห์ ชี้แจงกับคอลัมน์หมายเลข 7 เกี่ยวกับงบประมาณก่อสร้างโครงการนี้ตั้งแต่ปี 2553 แล้วเสร็จปี 2555 แม้ทางอำเภอไม่ได้ต้องการอาคารหลังใหม่ แต่เมื่อก่อสร้างแล้วก็เปิดใช้งานเป็นครั้งคราว   

สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงก่อนการลงพื้นที่ของคอลัมน์หมายเลข 7 คือนายอำเภอวัดสิงห์คนปัจจุบันซึ่งมารับตำแหน่งได้ 3 เดือน เพิ่งให้เจ้าหน้าที่มาตัดหญ้าที่ขึ้นรกรอบอาคาร พร้อมให้คำมั่นจะเร่งเปิดใช้งานโดยเร็ว  

แสนฤทธิ์  ชุ้นกตัญญู ถ่ายภาพ/ อุทุมพร สุขวงกฏ รายงาน

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7