ร้องเรียนขยะล้น บดบังสวนสาธารณะวังจันทรเกษม จ.อยุธยา

วันที่ 13 ก.พ. 2561 เวลา 06:54 น.

Views

ชาวบ้านหลายจังหวัดร้องเรียนปัญหาขยะเกลื่อนเมือง ส่งกลิ่นเหม็น

ขยะล้นบดบังสวนสาธารณะ จ.พระนครศรีอยุธยา
บริเวณสวนสาธารณะวังจันทรเกษม หรือเรือนจำเก่า ที่ทางเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จัดไว้เป็นสวนสาธารณะให้ประชาชนเข้าไปพักผ่อนหย่อนใจ แต่บริเวณถนนริมรั้วด้านข้างสวนสาธารณะ กลับมีคนมักง่ายทิ้งขยะไว้กองโต แม้ทางเทศบาลจะนำถังขยะขนาดใหญ่มาตั้งไว้ แต่ก็ไม่มีใครทิ้งลงถัง อีกทั้งทางเจ้าหน้าที่มาเก็บล่าช้า ทำให้ขยะจำนวนมากหมักหมมส่งกลิ่นเหม็น และยังมีถุงพลาสติกปลิวไปทั่ว บางครั้งขยะก็ล้นลงมาบนผิวถนน จนกระทั่งรถไม่สามารถสัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าวได้

ชาวบ้านในพื้นที่ดังกล่าว ขอร้องให้ทางเทศบาลฯ เพิ่มเวลาเก็บขยะ หรือจัดเตรียมถังขยะรองรับไว้มากกว่านี้ จะได้ไม่มีขยะล้นบดบังความสวยงามของสวนสาธารณะ

ทิ้งขยะข้างถนน จ.ลพบุรี
ที่จังหวัดลพบุรี ชาวบ้านหมู่ที่ 7 ตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง เดือดร้อนหนัก หลังมีผู้นำขยะไปทิ้งไว้ข้างทาง บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน เป็นระยะทางยาวกว่า 1 กิโลเมตร ขยะส่งกลิ่นเหม็นและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงวัน สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน ทั้งนี้ ชาวบ้านในพื้นที่ดังกล่าวได้เคยไปร้องเรียนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว แต่ก็ยังไม่มีการแก้ไข โดยฝากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำถังขยะไปตั้ง จะได้ไม่มีขยะล้นเกลื่อนข้างทาง หรือจะติดตั้งป้ายห้ามทิ้งขยะก็ได้
                                                  
ปัญหาขยะล้นชุมชน จ.มหาสารคาม
ชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทร มหาสารคาม 2 บ้านค้อ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งมีชาวบ้านอาศัยอยู่กว่า 300 ครัวเรือน ร้องเรียนว่าในหมู่บ้านมีไฟส่องสว่างไม่เพียงพอ อีกทั้งยังมีปัญหาขยะล้นชุมชน โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ค่อยเข้ามาเก็บและทำความสะอาด จนขยะมีกลิ่นเหม็น สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน จึงร้องขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยแก้ไขด้วย

Tag : สนามข่าว 7 สี ปัญหาขยะ ทิ้งขยะไม่เป็นที่ ขยะล้น ขยะล้นชุมชน ปัญหาขยะล้น