รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนออกตรวจหาสารตกค้างในผัก-สัตว์ ช่วงตรุษจีน

วันที่ 13 ก.พ. 2561 เวลา 02:17 น.

Views

นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมปศุสัตว์จังหวัด ลงพื้นที่ตลาดสดหนองดอก ในเทศบาลเมืองลำพูน ตรวจสอบราคาและคุณภาพของสินค้า โดยเฉพาะผักและเนื้อสัตว์ ที่จำหน่ายให้ประชาชนช่วงเทศกาลตรุษจีน

โดยเจ้าหน้าที่ใช้ชุดตรวจสอบสารตกค้างในเนื้อสัตว์ และอาหารทะเล พร้อมเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์และของเหลว จากอาหารทะเลไปตรวจสอบหาสิ่งตกค้าง เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนที่จะเลือกซื้ออาหารในช่วงเทศกาลตรุษจีนเพราะเป็นช่วงที่ชาวไทยเชื้อสายจีน มีการจับจ่ายใช้สอยเพื่อเลือกซื้อเนื้อสัตว์ และพืชผักต่างๆ จำนวนมาก