นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ ฯ มั่นใจ ตรุษจีนไก่ถูก ปลอดภัย ไร้โรค

วันที่ 13 ก.พ. 2561 เวลา 02:17 น.

Views

นางฉวีวรรณ คำพา นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้ ราคาไก่จะถูกลง เนื่องจากราคาไก่ที่หน้าฟาร์มขายอยู่ในราคากิโลกรัมละ 27 บาทเท่านั้น เมื่อเทียบกับปีที่แล้วถูกลงถึง 10 บาท ซึ่งก็จะเป็นผลดีแก่ผู้บริโภค พร้อมประมาณการว่าจะมีการใช้ไก่ในช่วงเทศกาลตรุษจีนถึง 18 ล้านตัว แต่ไม่ใช่วันเดียว ส่วนในเรื่องไข้หวัดนก มั่นใจว่า ไก่ที่ผลิตในประเทศไทย ปลอดจากไข้หวัดนกอย่างแน่นอน ซึ่งทางสัตวแพทย์และหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ ออกตรวจตราอย่างใกล้ชิด เนื่องจากเป็นประเทศส่งออกติดอันดับของโลก ไก่ที่จะนำเข้าสู่โรงงานในแต่ละครั้ง ต้องผ่านการตรวจสอบ จึงทำให้มั่นใจได้ว่า ไก่ไทยปลอดภัยอย่างแน่นอน