ปศุสัตว์ตรวจตลาดสดก่อนถึงวันตรุษจีน จ.นครราชสีมา

วันที่ 13 ก.พ. 2561 เวลา 02:17 น.

Views

นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา นายอุดมพงศ์ บุญถึง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ออกตรวจตลาดในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ทั้งหมด 6 แห่ง ประกอบด้วย ตลาดแม่กิมเฮง ตลาดย่าโม ตลาดประปา ตลาดสุรนคร ตลาดประตูผี ตลาดจอหอ เพื่อสุ่มตรวจหาสารปนเปื้อนในเนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคในช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้              

นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่าวันนี้เป็นกิจกรรมตรวจสอบสินค้าเกษตรในช่วงเทศกาลตรุษจีน โดยจะมีการเก็บตัวอย่าง เช่น เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อวัว อาหารทะเล พืชผักต่างๆ เป็นการตรวจสอบหาสารปนเปื้อนในอาหาร สารเร่งเนื้อแดง หรือยาปฏิชีวนะที่อาจตกค้างในเนื้อสัตว์ หากผ่านการทดสอบไม่มีสารตกค้างใดๆ จะทำการมอบป้ายที่มีสัญลักษณ์ปศุสัตว์ OK ให้ผู้บริโภคมั่นใจในสินค้า ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี รวมถึงตรวจสอบใบอนุญาตทำการค้าซากสัตว์ และใบรับรองการจำหน่ายเนื้อสัตว์ของแต่ละร้าน เพื่อเป็นการยืนยันว่าการนำเนื้อสัตว์ออกมาจำหน่ายนั้นมีใบอนุญาตถูกต้อง สำหรับร้านค้าที่ไม่มีใบอนุญาตทำการค้าซากสัตว์ หากพบเห็นจะทำการตักเตือน ส่วนใบรับรองการจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ได้มาจากโรงฆ่าสัตว์ในแต่ละวัน ร้านค้าต้องเก็บไว้ให้ตรวจสอบได้ หากไม่มีจะถือเป็นการทำผิดกฎหมายทันที