เตรียมจัดงานนวัตกรรมพลังงาน "SETA 2018"

วันที่ 13 ก.พ. 2561 เวลา 02:17 น.

Views

กระทรวงพลังงาน ร่วมกับหลายหน่วยงาน จัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติ "โครงการพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2561" หรือ "SETA 2018" ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อผลักดันและพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมล่าสุด นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทย เปิดตลาดสู่ต่างประเทศ ภายในงานมีการจัดแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านพลังงาน ที่น่าสนใจ อาทิ ตลาดนัดนวัตกรรมพลังงาน, โซนไฮบริดและเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้า, โซล่าเซลล์, และโซนระบบเมืองอัจฉริยะ พร้อมการจับคู่ธุรกิจกับประเทศต่างๆ โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคมนี้ ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา