X

www.ch7.com จะทำการปรับปรุงระบบในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 00:00 น. ถึง เวลา 03:00 น. (คืนวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561) ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถเข้าใช้งานบางส่วนของเว็บไซต์ได้ชั่วคราว แต่ทั้งนี้ ในส่วนของดูทีวีออนไลน์และคลิปละครย้อนหลัง ยังสามารถรับชมได้ตามปกติ ทางทีมงานจึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ขอสัญชาติไทยให้เด็กพิการ จ.แม่ฮ่องสอน

วันที่ 13 ก.พ. 2561 เวลา 02:17 น.

Views

นางวชิรา นาใจคง นักสังคมสงเคราะห์ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำเด็กชายวัย 13 ปี ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย และสติปัญญา ยื่นคำร้องขอสัญชาติไทย เพื่อให้มีโอกาสเข้าศึกษาในโรงเรียนเฉพาะทาง ที่จังหวัดเชียงใหม่ ให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต และได้รับสวัสดิการจากรัฐเท่าเทียมกับผู้อื่นตามกฎหมาย

ขณะที่นายอดุลย์ นุ้ยภักดี ปลัดอำเภอแม่สะเรียง กล่าวว่า เบื้องต้นได้รับเรื่องร้องเรียนไว้เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ และจะดำเนินการส่งเรื่องไปตามกระบวนการ เพื่อรออนุมัติให้เป็นบุคคลมีสัญชาติไทยต่อไป แต่จะต้องใช้เวลา เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย