คอลัมน์หมายเลข 7 : ป.ป.ช.ภาค 2 ขยายผลหาคลองบางแสน

วันที่ 13 ก.พ. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

คอนโดมิเนียมสูงที่เห็นอยู่นี้ จากเอกสารทางราชการมี "คลองบางแสน" ตัดผ่านในพื้นที่คู่ขนานไปกับหาดวอนนภา จังหวัดชลบุรี เช่นเดียวกับที่ดินแปลงข้างเคียง ซึ่งอยู่ระหว่างการถมปรับระดับพื้นที่เตรียมก่อสร้างคอนโดมิเนียม ก็เป็นของเอกชนรายนี้เช่นกัน แต่ปัจจุบันไม่มีสภาพเป็นคลองแล้ว

ป.ป.ช.ภาค  2 ตรวจพบปัญหานี้ หลังมีประชาชนร้องเรียน พบการถมปรับสภาพพื้นที่ริมชายหาด เกรงว่าอาจรุกที่สาธารณะ จึงใช้เวลาตรวจสอบ  4 เดือน จนได้ที่แปลงนี้กลับคืนมา เนื้อที่กว่า 2 ไร่ นำไปสู่การขยายผลตรวจพบอีกหลายประเด็น เช่น ก่อสร้างรอดักทรายป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยไม่ได้รับอนุญาต

เจ้าของที่ดินยอมรับในโฉนดมีคลองตัดผ่าน แต่สภาพพื้นที่จริงตื้นเขินไม่มีสภาพเป็นคลอง พร้อมพาทีมข่าวเดินสำรวจ เพื่อยืนยันว่า ตลอดระยะทางกว่า 1 กิโลเมตร ไม่ได้ก่อสร้างทับพื้นที่คลองสาธารณะ มีเพียงปลูกต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์ น่าสังเกตว่า เทศบาลเมืองแสนสุขทราบปัญหานี้หรือไม่ 

จากการลงพื้นที่เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ เพื่อติดตามการรังวัดแนวเขตคลองสาธารณะที่หายไป พบว่า แต่ละจุดมีความกว้างแคบของคลองไม่เท่ากัน เช่นจุดนี้มีความกว้างของคลอง 13 เมตร   

เพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ป.ป.ช.จะเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือถึงสภาพคลองบางแสนตั้งแต่อดีต มั่นใจจะสามารถเอาผิดกับผู้ที่บุกรุกคลองสาธารณะและเจ้าหน้าที่ที่ปล่อยปละละเลยได้

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7