นักศึกษาผู้เปิดโปงทุจริตเงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้ เผยถูกคุกคาม

วันที่ 13 ก.พ. 2561 เวลา 16:00 น.

Views

นักศึกษาสาว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ที่เปิดโปงการทุจริตเงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้ และผู้ติดเชื้อ HIV ของศูนย์คุมครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ขณะนี้มีความเป็นห่วงและกังวลความปลอดภัยของตัวเองและครอบครัว หลังมีผู้เดินทางไปพบญาติที่อำเภอชนบท และบอกว่าต้องการให้ความช่วยเหลือ แต่ไม่บอกว่ามาจากหน่วยงานไหน และมีการฝากหมายเลขโทรศัพท์ไว้ ซึ่งได้มอบหมายเลขโทรศัพท์ให้ตำรวจไปตรวจสอบแล้ว รวมทั้งได้ขอความคุ้มครองจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น ไว้แล้ว

ด้านองค์การต่อต้านคอร์รัปชั่นภาคพลเมือง จังหวัดขอนแก่น ได้มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้กับนักศึกษาสาวคนดังกล่าว เพื่อยกย่องในความกล้าหาญ ซื่อสัตย์และเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมในการเปิดโปงการทุจริตของพนักงานของรัฐ ที่มีมูลค่าความเสียหายจากการตรวจสอบเบื้องต้นกว่า 6,900,000 บาท

Tag : ทุจริตเงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้ เงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้